TAFSIR AGAMA HINDU
 
Kepemangkuan
  1. Pemangku adalah rohaniawan yang masih tergolong pada tingkat Eka- Jati.

  2. Keadaan diri, upakara pewintenan, dan agem- ageman seorang pemangku supaya disesuaikan dengan tingkat pura yang diemongnya, sebagai dimaksud dalam sesananya.

  3. Kekhususan- kekhususan setempat dalam ngadegang Pemangku dan sebagainya (Kebayan, Jro Gede, Juru Bahu), perlu diteliti lebih jauh guna dapat dibina semestinya.