HINDU DHARMA
 
Sumber Ajaran Agama Hindu
Weda, Upanishad, Lontar, dan ajaran ketuhanan di dalamnya ...
Pokok-pokok Ajaran Hindu Dharma
Sejarah dan perkembangan, 3 kerangka dasar, Proses penciptaan alam semesta...
Kesatuan Tafsir Agama Hindu
Himpunan keputusan seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu 1 s/d XV
Hindu agama dunia
Sebuah pandangan universal, A Survey On Hinduism
Dharmawacana
Penyejuk kalbu, pencerah batin.