Pura Penataran lan Kahyangan Dalem Tatag Taro
 
  Pura Penataran
1 Padma
2 Meru Maspait
3 Penyawang Puakan
4 Penyawang Taro
5 Penyawang Gunung Raung
6 Rambut Sedana
7 Pesimpangan Batari Sri
8 Pengaruman
9 Gunung Manik Pucaksari
10 Penyawang Besakih
11 Lumbung
12 Kemulan
13 Pelinggih Gunung Agung
14 Pelinggih Ratu Ngurah
Penyarikan
15 Pengaruman
16 Gedong Pekulem Ratu Gede
17 Penganter Jro Mangku
18 Bale Pesangkepan
   
  Pura Kahyangan Dalem
  Pesengan Pura: Dalem Wali
(Ngusaba Wali)
21 Padma
22 Lepitan
23 Pengaruman
24 Lumbung Beras
25 Bale Sangkepan
26 Gedong Dalem
27 Kemulan
28 Bale Sangkepan
29 Bale Pasamuhan Prajuru
30 Bale Gong
31 Bale Penganteb
Jro Mangku
32 Pengaruman Jaba Tengah
33 Bale Kulkul
34 Bale Artos
35 Pelinggih Robrob
36 Bale Gong
37 Bale Wantilan
38 Pura Mrajapati
39 Pemuun
40 Setra
 
Pura Penataran lan Kahyangan Dalem Tatag Taro
Letak Pura Pura Penataran lan Kahyangan Dalem Tatag Taro - terletak di kecamatan Tegallalang, Gianyar.
Pengelingsir Pura
 • Pura Kayangan Dalem
  • Pemangku: Jro Mangku Kt Surta
  • Prajuru:
   • Bendesa: Md Tirta
   • Kelian Adat: Wy Weca
   • Wakil: I Md Rata
   • Penyarikan: I Nym Watra
   • Bendahara: I Md Suana
 • Pura Penataran
  • Pemangku: Jro Mangku Md Lunjur
  • Prajuru:
   • Keliyan I: Wy Rakwa
   • Wakil: Md Puter
   • Bendahara: Md Narka
Piodalan / Pujawali / Patoyan
 • Pura Penataran: Tumpek Landep
 • Pura Kahyangan Dalem: Anggara Kasih Dukut
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.