Pura Puseh 
1 Padmasana Ida Sang Hyang Widi
2 Meru Tumpang 7 Dewa Wisnu
3 Tepas Mecaling Sedahan Penglurah
4 Pelinggihan Ratu Made Jelawung
5 Gedong Ibu Pertiwi
6 Batur Sari Dewi Danuh
 
Meru Tumpang 7 Kembali ke atas

Lingga stana Dewa Wisnu

 
Pelinggihan Kembali ke atas

Lingga stana Ratu Made Jelawung

 
Tepas Mecaling Kembali ke atas

Lingga stana Sedahan Penglurah

 
Padmasana Kembali ke atas

Lingga stana Ida Sang Hyang Widi

 
Batur Sari Kembali ke atas

Lingga stana Dewi Danuh

 
Gedong Kembali ke atas

Lingga stana Ibu Pertiwi (Ananta Boga)