Pura Puseh Desa Melinggih
 
A Pelinggih Arca
1 Pemijilan Agung
Linggih Batara Guru
2 Gedong Bang
Pengastawan Betara
Rambut Sedana
3 Gedong Tarib
Pengastawan Betara
Mas Melanting
4 Pelinggih Ratu Mas Meketel
5 Sedahan Ngurah Agung
6 Pelinggih Arca
7 Bale Paselang
8 Limas Catu
Pelinggih Ida Batara
Kurubing Langit
9 Gedong Bang
Pengastawan Betara Uluwatu
10 Meru Tumpang-5
Pelinggih Ida Betara Maspait
11 Gedong Sari
Nyang Ning Denawa
12 Menjangan Seluang
13 Gedong Pasaren
14 Taksu Agung
15 Gedong Lepitan
Pelinggih Hyang Brahma Wisnu
16 Gedong Ibu
Pelinggih Batara Majapahit
17 Bale Mundar-mandir
Pelinggih Batara Nawa Sanga
18 Gedong Arca Gana
Pangestawan Batara
Bagus Urip
19 Meru Tumpang-3
Rong-2 Mesaka Anda
20 Meru Tumpang-7
21 Pelinggih Arca
22 Padmasana Kurung
23 Paruman Agung
24 Paruman Suci Alit
Palinggih Batara
Triwikrama
25 Bujangga
26 Bale Patok
27 Gedong Pingit
K Bale Kulkul
a Apit Lawang
 
Pura Puseh Desa Melinggih
Letak Pura Pura Puseh Desa Melinggih, kecamatan Payangan, Gianyar.
Data Penglingsir Pura  
Piodalan / Pujawali / Patoyan Buda Manis Julungwangi
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.