Pura Puseh Desa Adat Lawak
 
1 Padma Capah
2 Gedong Ratu Puseh
3 Gedong Utama Batara Lingsir
4 Penguntapan Manca Resi Mertiwi,
Penguntapan Ratu Gede Sakti lan
Ida Sanghyang Baruna
5 Peparuman
6 Pliyangan Ida Batara Wisnu
7 Undag Palih-5 Pelinggih Arca
8 Peliyangan Deha Teruna
9 Pesiraman Tirta Mas
Ratu Mas Manik Maketel
10 Penunasan Pekuluh Pangleburan
11 Bale Lantang
12 Pewaregan
13 Bale Gong
14 Tirta Pangening Tetamanan
Ida Sanghyang Basuki
15 Telaga Waja - Linggih Dewi Danuh
16 Pesiraman Widyadara-Widyadari
17

Perantenan

L Lapan
X Wangsuh Padan Para Dewa
   
 
 
Pura Puseh Desa Adat Lawak
Letak Pura Pura ini terletak di banjar Lawak, desa adat Lawak, kecamatan Petang, Badung.
Data Penglingsir Pura
  • Pemangku: Jro Mangku Alit I Made Merta - Jro Istri Ni Kt Sarwini
Piodalan / Pujawali / Patoyan
  • Patoyan: Buda Kliwon Ugu
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.