Pura Desa lan Puseh Desa Pakraman Samuan
 
1 Padmasana
2 Lingga - Yoni
3 Tepasana
4 Gedong Luwur Pengayengan Dalem Bungkut
5 Pepelik
6 Panggungan
7 Pliyangan
8 Lapan
9 Meru Tumpang-7 Gedong Ratu Puseh
10 Gedong Ratu Desa
11 Lapan
12 Peselang
13 Bale Panjang
14 Pohon Jepun (Plumeria)
15 Perantenan
16 Wantilan
17 Panggungan
18 Tugu Pan Balang Tamak
19 Bale Kulkul
20 Meru Tumpang-2 Linggih Rambut Sedana
21

Bale Agung

a Apit Lawang
 
Pura Desa lan Puseh Desa Pakraman Samuan
Letak Pura Pura Desa lan Puseh Desa Pakraman Samuan terletak di banjar Samuan, desa Carangsari, kecamatan Petang, kabupaten Badung.
Data Penglingsir Pura
  • Pemangku:
    • Jero Mangku Nyoman Darsana - isteri I Gusti Ayu Oka (Mangku Puseh)
    • Jero Mangku I Wayan Darma - isteri Ni Made Kirim
  • Kelian Desa - I Wayan Laya
  • Wakil Kelian Desa - I Ketut Suarta
Piodalan / Pujawali / Patoyan Purnama Kapat
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.