Pura Puseh Bale Agung Br. Bedil
 
1 Padmasana
2 Linggih Batari Dewi Danuh
3 Ratu Tepas Mecaling
4 Ratu Ngurah
5 Meru Tumpang-5
Pengastawan ring Gunung Agung
6 Lingga & Yoni
7 Pelinggih Naga Basuki
8 Meru Tumpang-7
Pengayengan Pura Puseh
9 Peparuman
10 Pengubengan
11 Pelinggih Tirta
12 Pawedan Pemangku
13 Peliangan
14 Gedong Pengangge
15 Gedong Ratu Desa
16 Sedahan Pengerurah
17 Peliangan Pura Desa
18 Bale Gong
19 Linggih Batari Sedana
20 Bale Agung
21 Bale Pemuput Pemangku
22 Panggungan
23 Bale Gong
24 Bale Kulkul
25 Bale Pewaregan
26 Bale Paebatan
27 Wantilan
28 Gudang Desa
Tempat Tinggal Kelian Desa
29 Pengayengan Pan Balang Tamak
 
Pura Puseh Bale Agung Br. Bedil
Letak Pura Pura Puseh Bale Agung Br. Bedil, terletak di desa Baha, Mengwi, Badung
Data Penglingsir Pura
  • Jero Mangku Pesimpangan Pura Gunung Agung: Ida Bagus Kt Adnyana, Ida Ayu Made Ayuni
  • Jero Mangku Pura Puseh: I Made Simreg, Ni Made Rupit
  • Jero Mangku Desa: I Wayan Dogol, Ni Nyoman Peni
Piodalan / Pujawali / Patoyan
  • Petoyang ring Pura Desa: Buda Kliwon Pahang
  • Pura Puseh: Purnama Kapat lan Purnama Kadasa
  • RIng Gunung Agung: Tumpek Landep
  • Ring Bale Agung ritatkala Pekiyisan
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.