Pura Pesamuan Tiga
 
1 Padmasana
2 Pepelik
3 Paruman
4 Gedong
5 Meru Tumpang-3
6

Panggungan

7 Panggungan
8 Bale Gong
9 Pwaregan
j Punyan Jepun
c Taru Cepaka
x

Lampu Penerangan

L Lapan
T Genah Tirta
 
Pura Pesamuan Tiga
Letak Pura Pura Pesamuan Tiga terletak di banjar Samuan Kangin, desa adat Samuan, kecamatan Petang, Badung.
Pengelingsir Pura
  • Pemangku: Jro Mangku I Wayan Ramtia
Piodalan / Pujawali / Patoyan
  • Purnama Kapat
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.