Pura Penataran Sari - Petang
 
1 Padmasari
2 Sedahan Pangerurah
3 Pengayengan ring Pura Pucak Manik
4 Pengayengan ring Pura Pucak Bluangan
5 Pengayengan Pura Bukit Gede
6 Pliangan
7 Gedong Agung
8 Pengayengan Ring Tengahing Segara
9 Ratu Ngerurah
10 Paruman
11 Pawedaan Niskala
12 Candi Bentar
a Apit Lawang
b Bedogol
13 Bale Dawa
14 Bale Kulkul
15 Panggungan
16 Bale Gong
17 Gedong Ratu Nglurah
18 Taru Nagasari
19 Candi Bentar
20 Lumbung/ Linggih Batari Sri
21 Wantilan
22 Bale Perantenan
21 Jamban/ Toilet
 
Pura Penataran Sari - Petang
Letak Pura Pura ini terletak di banjar Petang, desa Petang, Kecamatan Petang, Badung.
Data Penglingsir Pura  
Piodalan / Pujawali / Patoyan  
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.