Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Gerana
 
1 Padma
2 Padmasari
3 Peparuman
4 Bale Dawa
5 Pliyangan
6 Bale Pamuput
7 Gedong Agung
Linggih Ratu Dalem
8 Gedong Sari
9 Gedong Ratu Sakti
10 Bale Paselang
11 Parantenan
12 Kori Agung & Aling-aling
13 Pemengkang
14 Bale Kulkul
a Penangkilan Apit Lawang
 
Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Gerana
Letak Pura Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Gerana ini terletak di tepi jalan raya Denpasar - Petang
Data Penglingsir Pura Jro Mangku I Nyoman Mirib dan Jro Mangku Isteri Ni Made Pundung
Piodalan / Pujawali / Patoyan  
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.