Pura Desa 
1 Padmasana Ida Sang Hyang Widi
2 Pelinggih Ratu Ketut Petung
3 Gedong Bata Dewa Brahma
4 Tepas Mecaling Sedahan Penglurah
5 Gedong/ Bebaturan Betari Sedana
6 Bale Agung Begawan Penyarikan
7 Kori Agung
8 Candi Bentar
 
Gedong Bata Kembali ke atas

Lingga stana Dewa Brahma

 
Pelinggihan Kembali ke atas

Pelinggih Ratu Ketut Petung

 
Tepas Mecaling Kembali ke atas

Lingga stana Sedahan Penglurah

 
Padmasana Kembali ke atas

Lingga stana Ida Sang Hyang Widi

 
Bale Agung Kembali ke atas

Lingga stana Begawan Penyarikan

 
Gedong / Bebaturan Kembali ke atas

Hulun Bale Agung - Lingga stana Betari Sedana (Melanting)

 
Kori Agung Kembali ke atas

Pintu keluar /masuk Jeroan

 
Candi Bentar Kembali ke atas

Pintu masuk / keluar jaba tengah