Pura Dalem Kahyangan Tiga Banjar Ponggang
 
1 Padmasana
2 Gedong Agung
3 Sedahan Pengapit
4 Panggungan
5 Bale Paselang
6 Pawedaan Niskala
7 Pepelik
8 Lapan
9 Pliyangan
10 Pengayengan ke Segara
11 Pesimpangan Dewata Dewati
12 Bale Gong
13 Bale Pengasahan
Linggih Kala Berawa-berawi
Anggen ngeruwak wewalungan
ritatkala Petoyan
14 Panggungan
15 Bale Kulkul
16 W C
17 Wantilan
18 Beji Ratu Dalem
19 Bale Perantenan
 
Pura Dalem Kahyangan Tiga Br. Ponggang
Letak Pura Pura Dalem Kahyangan Tiga Br. Ponggang, terletak di desa Puhu, kecamatan Payangan, Gianyar.
Data Penglingsir Pura Pamangku Dalem: I Wayan Berata, Ni Gusti Made Badung
Piodalan / Pujawali / Patoyan Anggara Kasih Julungwangi
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.