Pura Dalem Pande di Banjar Sekarmukti
 
1 Pelinggih Betara Dalem Pande
t Bedogol Pengapit
2 Gedong Dalem Lagan
3 Pengayengan Pura Mertasari
Pura Kentel Bumi lan Pura Bujangga
4 Padmasana
5 Meru Tumpang 2
Pengayengan Ratu Manik Geni
6 Pepelik
7 Pengayengan Gunung Agung
8 Pengayengan Gunung Lebah
9 Peliangan
10 Pelinggih Perapen
11 Pengayengan Dasar Saptapetala
12 Pengayengan Segara
13 Perantenan
14 Kori Agung
15 Bale Kulkul - lantai 2
16 Bale Gong - lantai 1
R Punyan Dapdap
Pengayengan anak metamba
P Candi Bentar - Pamedalan
a Apit Lawang
b Bedogol
c Rong 3
d Ratu Anglurah
e Pelinggih Dewa Hyang
f Rong 2 - Pengayengan Batari Sri lan
Batara Rambut Sedana
g Taksu
h Piyasan
 
Pura Dalem Pande di Banjar Sekarmukti
Letak Pura Pura Dalem Pande di banjar Sekarmukti terletak di desa ?? kecamatan ??
Data Penglingsir Pura

Pemangku:

  • Jero Mangku I Wayang Ceger - Jero Mangku Istri Ni Wayan Muji
  • Jero Mangku Istri Ni Made Suwarti dan Jero Mangku I Wayan Rani (Almarhum)
Piodalan / Pujawali / Patoyan Piodalan jatuh pada hari Buda Kliwon Matal.
Sejarah Pura