Pura Dalem Gde Dasar
 
1 Padmasana
2 Gedong Dalem
3 Ratu Nglurah Agung
4 Pengingkupan
5 Peselang
6 Bale Pepelik
7 Gedong Sari
8 Pelinggih Arca
9 Bale Pesucian
10 Penetegan
11 Paruman
12 Candi Kurung
13 Apit Lawang
14 Candi Bentar
15 Candi Bentar
16 Aling-aling
17 Bale Angklung
18 Wantilan
19 Panggungan
20 Bale Kulkul
21 Pelinggih Tanduran
22 Perantenan
23 Peletasan
24 Gudang
25 Gedong
 
Pura Dalem Gde Dasar
Letak Pura Pura Dalem Gde Dasar terletak di Kadewatan, Ubud, Gianyar.
Pengelingsir Pura
  • Pemangku: Jro Mangku I Nyoman Suriana.
Piodalan / Pujawali / Patoyan
  • Piodalan diselenggarakan tiap Buda Umanis Medangsia.
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.