Pura Bale Agung - Banjar Pilan
 
1 Padmasana
2 Gedong Ibu
3 Sedahan Pengelurah
4 Gedong Muter
5 Gedong Sari
6 Gedong Rambut Sedana
7 Gedong Kehen
8 Piyasan
9 Panggungan Bangun Ayu
10 Bale Pengaruman
11 Bale Patok
12 Bale Genah Santi
13 Candi Bentar
14 Bale Agung
15 Pakuleman
16 Bale Panjang
17 Bale Panjang
18 Candi Bentar
19 Obag-obag
20 Bale Gong
21 Perantenan
24 Titi Gonggang
25 Wantilan
26 LPD
 
Pura Bale Agung - Banjar Pilan
Letak Pura  
Data Pengelingsir Pura  
Piodalan / Pujawali / Petoyan Anggara Kasih Kulantir
Sejarah Pura