Pura Padedekan Sedang, Abiansemal
 
1 Padma penyawangan
2 Apit lawang
3 Aling- aling
4 Bale Panggungan
5 Pelinggih Jro Gede
6 Pelinggih Lingga Yoni
7 Gedong Agung Linggih Ida Ratu Panji
(Ida Ratu Lingga)
8 Padmasana
9 Gedong Pesimpenan Arca
10 Meru tumpang-2
Pengayangan Gunung Agung
11 Ulun Suwi Samlung
12 Ulun Suwi Padedekan
13 Ulun Suwi Padedekan
14 Ulun Suwi Padedekan
15 Ulun Suwi Padedekan
16 Lumbung, Linggih Batari Sri
17 Papelik
18 Bale Peliangan
19 Bale Gong
20 Pengerurah
21 Bingin Penyawangan
22 Beji
 
Letak Pura Pura ini terletak di desa Sedang, kecamatan Abiansemal. kabupaten Badung
Data Penglingsir Pura  
Piodalan / Pujawali / Patoyan Pujawali (petoyan) jatuh pada tiap Buda Cemeng Merakih.
Sejarah Pura

Pada dasarnya pura ini adalah pura Subak, tetapi karena sejarahnya yang cukup berarti bagi masyarakat dan penyungsung pura, pura ini dikunjungi oleh masyarakat yang luas dari berbagai lapisan.

Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.