Pura Merajan Kawitan Mangku Catur Kandapat Sari
 
M Merajan Kawitan Jro Mangku Pura
1 Ratu Ngurah Sakti
2 Taksu
3 Gedong Saren
Pengapit: Arca Anoman
4 Limas Catu
5 Padmasana
6 Meru Tumpang-2
Ratu Kawitan
7 Betara Ibu - Rong 5
8 Linggih Betara Hyang Guru
9 Ratu Ngurah Dalem Nusa Sakti
10 Peparuman Betara Ibu
11 Pelinggih Menjangan Seluang
Linggih Ida Batara -Batari
12 Piasan
13 Pengaruman Agung Ratu Sareng Sami
Kaapit Pedogol Sangut lan Delem (?)
14 Bale Gong
15 Peletasan
n Apit Lawang
 
Pura Merajan Kawitan Mangku Catur Kandapat Sari
Letak Pura Pura Pamerajan ini terletak di belakang Pura Catur Kandapat Sari - Pangideran Nawa Sanga - yaitu di banjar Pondok, desa Peguyangan Kaja kecamatan Denpasar Utara. Pura ini terletak tidak jauh dari SMUN 8 Denpasar, di Jalan Antasura menuju Perusahaan Daerah Air Minum, Instalasi Belusung.
Pengelingsir Pura
  • Pemangku Pura:
    • Jero Mangku Isteri Desak Nyoman Rai
    • Jero Mangku I Dewa Made Agung Suci
Piodalan / Pujawali / Patoyan
  • Petoyan:Merajan Kawitan Jro Mangku Pura:
    • Tumpek Kerulut (pelinggih sami)
    • Pelinggih Ibu: Buda Cemeng Kelawu
Sejarah Pura Mohon masukan dari semeton babadbali.com di mana saja berada melalui kelian @ babadbali.com atau kepada para pengelingsir Pura.