PEWARIGAAN       
Palelintangan / Lintang

Bersiklus 35 linier. Modulus 35 dari Angka pawukon dihubungkan ke nama lintang.

Gajah elephant Pandai menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, hingga tampak tetap tenang dan sabar. Mereka ini pandai bergaul dan mempunyai banyak kawan, tetapi sayang sewaktu-waktu suka bersikeras dengan pendapatnya sendiri yang belum tentu benar dan suka pula berlaku agak angkuh. Mereka ini pada umumnya kuat bekerja.
Kiriman parcel Ramah tamah, sopan santun, hati-hati bertindak, pandai menyusun kata-kata atau mengarang dan lekas merasa kagum serta kadang kala putus asa karena di atas oleh kesulitan.
Jong sarad overloaded ship Dalam pergaulan suka mengalah, suka membantu orang lain, gemar mencari kemajuan dan suka melakukan penyelidikan-penyelidikan hal-hal yang dianggap menarik. Hanya sayang hatinya agak keras, mudah tersinggung dan mudah cemburu.
Tiwa tiwa cremation Sopan santun, ramah tamah, lemah lembut lembaganya dan pandai menyusun kata-katanya hingga kerap kali pembicaraannya menarik pendengarnya. Tapi sayang telinganya tipis dan mudah tersinggung.
Sangka tikel broken hoe Berangan-angan tinggi, banyak cita-citanya, pandai bergaul dan mempunyai banyak kawan. Hanya sayang suka dipuji dan suka pula mencampuri urusan orang lain.
Bubu bolong leaky fish trap Ramah tamah, manis budi bahasanya, jujur dan berangan-angan tinggi hingga banyak disukai oleh orang budiman, tapi hatinya keras serta tabah berani.
Sungenge sun flower Agak suka kemewahan, suka memperlihatkan kekayaan dan kepandaiannya, tapi umumnya berhati baik.
Uluku plough Pandai menyembunyikan perasaan hati yang sebenarnya murah hati dan dermawan, tapi hatinya keras. Mereka ini punya bakat untuk bekerja di sawah.
Pedati horse cart Ramah tamah, sopan santun, lemah lembut lembaganya, berkelakuan layak dan pandai menyusun kata-kata. Wataknya agak keras, mudah merasa tersinggung dan menyesal tapi mudah pula memberi maaf dan melupakan dendam. Umumnya bakti terhadap orang tua, kepada sanak keluarga, bahkan suka berkorban untuk mereka.
Kuda horse Berbudi pekerti baik, gemar mencari kemajuan, rajin bekerja, banyak cita-citanya. Hanya sewaktu-waktu suka kukuh dengan pendiriannya yang belum tentu benar. Tidak suka mengalah, suka mencampuri urusan orang lain dan suka cemburu.
Gajah mina giant fish Bersikap hati-hati dan waspada, segala sesuatu ditimbangnya terlebih dahulu dan tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi sewaktu-waktu suka timbul sifat-sifatnya yang tergolong angkara murka.
Bade cremation tower Cita-citanya tinggi, gemar mencari kemajuan lahir maupun bathin, hanya sewaktu-waktu suka pamer atau memperlihatkan kepandaiannya atau kekayaannya.
Magelut wrestling Agak keras kadang-kadang suka kukuh dengan pendiriannya sendiri yang belum tentu benar, tapi umumnya jujur, lemah lembut lembaganya, berpikiran bersih, murah hati dan suka menolong sesamanya dan suka berkorban guna sanak keluarganya.
Peglangan staring eyes Suka pamer dan suka dipuji atau agak suka gila hormat, suka mengalah dan tidak ingin berebutan. Pun dalam pembicaraannya sewaktu-waktu kelihatannya seolah-olah orang itu berhati keras, padahal tidak demikian. Kemauan dan keinginan hati orang itu sebenarnya malah ingin berlaku sopan santun, ramah tamah dan manis budi bahasanya. Pada umumnya orang ini suka pesiar.
Kala sungsang inverted demon Pandai menahan perasaan hatinya serta pandai menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, hingga walaupun di dalam hatinya marah, tapi di luarnya tetap tenang dan sabar. Pandai memecahkan soal-soal yang misterius. Pada umumnya mereka ini sangat tepat untuk menjadi diplomat.
Kukus insence smoke Berkelakuan layak, berwatak baik, sopan santun dan lemah lembut lembaganya, tapi umunnnya berhati keras.
Asu dog Ramah tamah, manis budi bahasanya, suka berlaku hati-hati dan waspada. Bersikap baik sekali terhadap orang lain yang disukainya, tapi suka kemewahan, hatinya keras dan suka cemburu.
Kartika star Umumnya berkelakuan layak, penuh rasa hati-hati, adil, suka berkelakuan pelit, suka mewah dan sewaktu-waktu suka memperlihatkan kepandaiannya atau kekayaannya.
Naga dragon Penuh cita-cita, banyak kenangan, angan-angannya tinggi, berhati baik, berkelakuan layak, lemah lembut lembaganya, tapi telinganya tipis dan mudah merasa tersinggung.
Banyak angrem brooding goose Umumnya jujur, berkelakuan layak. ingin terus terang, suka menolong kepada orang yang layak ditolong, murah hati dan dermawan, tapi hatinya amat keras hingga jika ia disalahkan, maka akan mudah memutuskan hubungan.
Ru arrow Mudah marah, tapi mudah sabar kembali mudah tersinggung dan mudah menyesal, tapi mudah pula memberi maaf. Hatinya agak rakus, tapi sebenarnya baik serta pandai mengurus rumah tangga dan pandai mengurus keuangan.
Patrem kris Pandai menyembunyikan perasaan hatinya, pandai membela diri dalam pembicaraan dan agak licik. Agak suka mewah dan sewaktu-waktu suka memperlihatkan kekayaan atau kepandaiannya. Orang ini cocok untuk menjadi advokat atau diplomat.
Lembu cow Suka berlaku hati-hati, segala sesuatu ditimbangnya dengan baik, tidak mudah gugup, tidak suka tergesa-gesa atau terburu nafsu, agak jujur dan mengerti kesukaan orang lain. Hanya jika sekali telah marah maka kemarahannya itu sukar ditindasnya.
Sidamalung pigs Ramah tamah, lemah lembut lembaganya. pandai menyusun kata-kata dan jika berbicara maka pembicaraannya menyenangkan pihak pendengarnya. Tapi hatinya keras dan suka mencari-cari kesalahan orang lain.
Tangis tears Sopan santun. berkelakuan layak, agak adil dan bijaksana, suka pula menolong kawan-kawannya yang berdekatan. Tapi suka mecampuri urusan orang lain.
Salah ukur wrong size Bercita-cita tinggi, berkelakuan keras, gemar mencari kemajuan lahir bathin serta suka dengan sanak keluarga. Tapi hatinya keras dan suka menyinggung atau menghina orang lain.
Prau pegat broken ship Suka bergaul, baik hati, jujur dan mengenal kemanusiaan, tapi suka dipuji dan suka memperlihatkan kekayaan atau kepandaiannya.
Puwuh atarung batling quails Pandai mengurus rumah tangga, suka kemewahan, dan mudah merasa kagum, tapi sewaktu-waktu suka kukuh dengan pendapat sendiri yang belum tentu benar serta mudah merasa cemburu.
Lawean headless demon Umumnya sabar, lemah lembut lembaganya, sopan santun, pandai menyusun kata-kata, pandai menyembunyikan perasaan hati yang sebenarnya dan pandai memegang harga diri. Tapi sewaktu-waktu suka kukuh dengan pendiriannya sendiri yang belum tentu benar dan kadang-kadang dalam pembicaraan suka mengambil menangnya saja.
Kelapa coconut Sopan santun, ramah tamah, dan lemah lembut lembaganya. Tapi sewaktu-waktu suka mencampuri urusan orang lain dan ingin mengetahui hal-hal yang tidak patut diketahui.
Yuyu freshwater crab Hatinya agak lemah, tapi jika sudah marah lupa daratan hingga kerapkali merasa menyesal sesudah insaf, ringan tangan-untuk membantu orang lain dan murah hati serta suka menolong orang yang disukai. Rejekinya besar, tapi sedikit agak serakah.
Lumbung paddy storage Berkelakuan layak, sopan santun, suka berlaku hati-hati dan waspada serta agak besar juga rejekinya. Tapi suka pamer atau suka memperlihatkan kekayaan dan kepandaiannya, suka dipuji, berhati keras dan berperasaan agak tajam, hingga mudah merasa tersinggung dan menyesal.
Kumba water jug Berangan-angan tinggi, banyak cita-cita, suka berlaku adil, waspada dan sopan santun, hanya sayang sewaktu-waktu suka dipuji, suka memperlihatkan kekayaan atau kepandaiannya. Berhati keras dan mudah merasa tersinggung serta suka dendam.
Udang prawn Sopan santun serta lemah lembut lembaganya, pandai menyusun kata-kata, murah hati, sabar, berhati baik, cakap untuk memegang pekerjaan besar.
Begong head only demon Suka kemewahan, dapat menghargai kawan-kawannya, hanya sayang suka mencampuri urusan orang lain.